Κατακόρυφες  αεροφωτογραφίες αρχείου.

(αεροφωτογραφίες από αεροσκάφη ή δορυφόρους για ρύθμιση, νομιμοποίηση, τακτοποίηση αυθαίρετου ή για δικαστική χρήση):

Με πλήρη πρόσβαση σε όλα τα Ελληνικά, Ευρωπαϊκά, Αμερικανικά, Κινεζικά και Ρωσικά αρχεία με εικόνες της Ελλάδας από δορυφόρο, καθώς και κάθετες παλιότερες αεροφωτογραφίες, για όλες τις χρονιές (ενδεικτικά: 1929 έως 1940, 1945, 1955, 1960, 1970, 1975, 1983, δεκαετία ’90, 2000 έως 2011, 2011 μέχρι σήμερα) πιστοποιημένες, σε διάφορες κλίμακες και αναλύσεις, σε υψηλή ποιότητα, έως 30 cm/pixel.

Δωρεάν αναζήτηση με ενημέρωση για τις αεροφωτογραφίες που μπορείς να έχεις, σε συγκεκριμένο σημείο (διαφορετικές χρονολογίες για κάθε σημείο).

Παραδίδονται με courier, οπουδήποτε στην Ελλάδα, σε ιδιώτες ή σε μηχανικούς, τοπογράφους, αρχιτέκτονες και δικηγόρους οι αεροφωτογραφίες αρχείου (από αεροσκάφος ή δορυφόρο) που χρειάζονται για την τακτοποίηση ή το δικαστήριο (εκτυπώσεις σε φωτογραφικό χαρτί, ψηφιακά αρχεία, metadata , βεβαιώσεις ημερομηνίας συλλογής) κι όταν χρειάζεται:
Φ
ωτογραμμετρική σάρωση, μεγεθύνσεις, στερεοσκοπική παρατήρηση και φωτοερμηνεία – τεχνική έκθεση από στερεοζεύγη αεροφωτογραφιών, ορθοφωτομωσαϊκά/ορθοφωτοχάρτες, γεωαναφορά, τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα εδάφους/επιφανείας.

Επικοινώνησε τηλεφωνικά (211 760 7034 ή  6947 981 193) ή γράψε μας τι χρειάζεσαι σε email ή στην παρακάτω φόρμα:

 

Επίσης υπάρχει αρχείο με πάνω από 45000 πλάγιες (oblique) αεροφωτογραφίες μας. (Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία, ώστε να ανέβουν σε ειδικό site).

 

 

 

Ενδεικτική έγχρωμη δορυφορική αεροφωτογραφία στα 50cm/pixel. Δες κι άλλα δείγματα σε διάφορες αναλύσεις.