Αρχεία αεροφωτογραφιών & δορυφορικές φωτογραφίες για αυθαίρετα και δίκες

Αρχεία αεροφωτογραφιών & δορυφορικές φωτογραφίες για αυθαίρετα και δίκες

Κατακόρυφες  αεροφωτογραφίες αρχείου.

(αεροφωτογραφίες από αεροσκάφη ή δορυφόρους για ρύθμιση, νομιμοποίηση, τακτοποίηση αυθαίρετου ή για δικαστική χρήση):

Η εταιρεία μας έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα Ελληνικά, Ευρωπαϊκά, Αμερικανικά, Κινεζικά και Ρωσικά αρχεία με εικόνες της Ελλάδας τόσο από δορυφόρο, όσο και κάθετες παλιότερες αεροφωτογραφίες, για το 1992 και όλες τις χρονικές περιόδους μετά το 2000 (έως 2002), 2003 (έως 2011), 2011 (μέχρι σήμερα) πιστοποιημένες, σε υψηλή ποιότητα, σε διάφορες κλίμακες και αναλύσεις, έως 30 cm/pixel.

Γίνεται δωρεάν αναζήτηση και ενημέρωση για να τις αεροφωτογραφίες που μπορεί να υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο (υπάρχουν διαφορετικές χρονολογίες για κάθε σημείο).

Παραδίδονται με courier, οπουδήποτε στην Ελλάδα, σε ιδιώτες ή σε μηχανικούς, τοπογράφους, αρχιτέκτονες και δικηγόρους οι αεροφωτογραφίες αρχείου (από αεροσκάφος ή δορυφόρο) που χρειάζονται για την τακτοποίηση αυθαιρέτου ή το δικαστήριο (εκτυπώσεις σε φωτογραφικό χαρτί, ψηφιακά αρχεία, metadata , βεβαιώσεις ημερομηνίας συλλογής).

Λύσεις σε σχετικά προβλήματα:
Φ
ωτογραμμετρική σάρωση, μεγεθύνσεις, στερεοσκοπική παρατήρηση και Τεχνική Εκθεση Φωτοερμηνείας (και από στερεοζεύγη αεροφωτογραφιών), ορθοφωτομωσαϊκά/ορθοφωτοχάρτες, φωτογραμμετρικά διαγράμματα, γεωαναφορά, τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα εδάφους/επιφανείας.

Επικοινωνήστε τηλεφωνικά (211 760 7034 ή  6947 981 193) ή γράψτε μας τι χρειάζεστε σε email ή στην παρακάτω φόρμα:

 

Επίσης υπάρχει αρχείο με περισσότερες από από 45000 πλάγιες (oblique) αεροφωτογραφίες μας. (Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία, ώστε να ανέβουν σε ειδικό site).

 

 

 

Ενδεικτική έγχρωμη δορυφορική αεροφωτογραφία στα 50cm/pixel. Δες κι άλλα δείγματα σε διάφορες αναλύσεις.