ΑΝΑΝΕΩΣΗ πληροφοριών: 6 Σεπτ. 2021

Περιληπτικά:

Λειτουργούμε κανονικά, με τηλε-εργασία και φυσική παρουσία.
Υπάρχουν ακόμη μικρές καθυστερήσεις στην παράδοση αεροφωτογραφιών αρχείου, μόνο της περιόδου προ 2000.

 

Αναλυτικά:

Οι αναζητήσεις για δορυφορικές λήψεις (2000-2003, 2003-2011, 2011-σημερα) γίνονται κανονικά, το ίδιο και οι παραδόσεις δορυφορικών λήψεων.
Ο χρόνος απάντησης για δορυφορικές είναι μικρότερος από μία ημέρα, η παράδοση γίνεται περίπου σε μία εβδομάδα (ή δέκα ημέρες για λήψεις 80cm/px).

Οι αναζητήσεις για λήψεις αεροσκάφους (1929-1999) γίνονται σχεδόν απρόσκοπτα και έχουν επιταχυνθεί στις 2-3 εργάσιμες ημέρες. Για κάποιες περιοχές δυστυχώς δεν υπάρχει πρόσβαση στις λήψεις 1991-1992.

Οι τεχνικές εκθέσεις φωτοερμηνείας γίνονται κανονικά. Για την παραλαβή εγγράφων που πιθανά πρέπει να μας δώσετε (π.χ. τοπογραφικό) στέλνουμε δωρεάν δική μας εταιρεία courier εκεί που είστε.

Οι λήψεις σε εξωτερικούς χώρους (για marketing ή χαρτογράφηση-φωτογραμμετρία) γίνονται κανονικά, το ίδιο και οι παραγωγές αεροφωτογραφιών ή βίντεο από αυτές. Τηρούμε επιπλέον κανόνες ασφαλείας (πρόσθετη απόσταση μεταξύ προσώπων).

Αν κάποιο τηλεφώνημά σας δεν απαντηθεί, παρακαλούμε δοκιμάστε το κινητό τηλέφωνο που αναφέρεται στην Επικοινωνία.

Συναντήσεις στα γραφεία μας: Δεν γίνονται όσο διαρκεί κάποιο lockdown. Μετά την άρση του γίνονται μόνον κατόπιν ραντεβού και μόνο αν αυτό πραγματικά απαιτείται.

Συμβάλλουμε στην αποτροπή περισσότερων κρουσμάτων με τηλεργασία και χρήση όλων των ψηφιακών μέσων για την εργασία και τις συνεργασίες μας.