Περιληπτικά:

Λειτουργούμε σχεδόν κανονικά, με τηλεργασία.

Μόνη εξαίρεση είναι ο άγνωστος χρόνος παράδοσης για ΝΕΕΣ παραγγελίες αεροφωτογραφιών αρχείου αεροσκάφους σε έντυπη μορφή (1929-1999) .

Αναλυτικά:

Οι αναζητήσεις για δορυφορικές λήψεις (2000-2003, 2003-2011, 2011-σημερα) γίνονται κανονικά, το ίδιο και οι παραδόσεις δορυφορικών λήψεων.
Ο χρόνος απάντησης για δορυφορικές είναι μικρότερος από μία ημέρα, η παράδοση γίνεται περίπου σε μία εβδομάδα (ή δέκα ημέρες για λήψεις 80cm/px).

Οι αναζητήσεις για λήψεις αεροσκάφους (1929-1999) γίνονται σχεδόν απρόσκοπτα στο 95% των περιπτώσεων.

Οι παραδόσεις των περισσότερων λήψεων όσων παραγγελιών έχουν ληφθεί μέχρι τις 12/3/2020 αναμένεται να γίνουν κανονικά.

Οι παραδόσεις παραγγελιών αεροφωτογραφιών αρχείου που έχουν ληφθεί ΜΕΤΑ τις 12/3/2020 έχουν άγνωστο χρόνο παράδοσης  για έντυπες αεροφωτογραφίες.
Πιθανά θα είναι 15-30 ημέρες μετά την επαναλειτουργία εμπλεκόμενων γραφείων και εταιρειών.

Ταυτόχρονα τηρείται η σειρά προτεραιότητας με βάση τις παραγγελίες/καταθέσεις.

Ψηφιακές αεροφωτογραφίες παραδίδονται συνήθως εντός 15-25 ημερών.

Οι τεχνικές εκθέσεις φωτοερμηνείας γίνονται κανονικά, εφ’ όσον έχουμε ήδη το υλικό στα χέρια μας. Για την παραλαβή εγγράφων που πιθανά πρέπει να μας δώσετε (π.χ. τοπογραφικό) στέλνουμε δική μας εταιρεία courier εκεί που είστε.

Οι λήψεις σε εξωτερικούς χώρους (για marketing ή φωτογραμμετρία) γίνονται κανονικά, το ίδιο και οι παραγωγές αεροφωτογραφιών ή βίντεο από αυτές. Τηρούμε επιπλέον κανόνες ασφαλείας (πρόσθετη απόσταση μεταξύ προσώπων).

Αν κάποιο τηλεφώνημά σας δεν απαντηθεί, παρακαλούμε δοκιμάστε το κινητό τηλέφωνο που αναφέρεται στην Επικοινωνία.

 

Συμβάλλουμε στην αποτροπή περισσότερων κρουσμάτων με τηλεργασία και χρήση όλων των ψηφιακών μέσων για την εργασία και τις συνεργασίες μας.