Δείγματα – κλίμακες παλιών αεροφωτογραφιών, από αεροσκάφος.

6 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), από μικρό ύψος-υψηλή ευκρίνεια

 

7 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), από μικρό ύψος-υψηλή ευκρίνεια

 

8 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), από μικρό ύψος-υψηλή ευκρίνεια

 

9 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), από μικρό ύψος-υψηλή ευκρίνεια

 

11 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), από μικρό ύψος-υψηλή ευκρίνεια

 

16 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), από μεσαίο ύψος-κανονική ευκρίνεια

 

22 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), από μεσαίο ύψος-κανονική ευκρίνεια

 

33 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), από μεγάλο ύψος-μικρή ευκρίνεια

 

44 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), από μεγάλο ύψος-μικρή ευκρίνεια

 

Δείγμα: Μέγιστο δυναμικό εύρος, στα 1000 dpi, 100% crop

Μέγιστο Δυναμικό Εύρος

 

Δείτε επίσης δείγματα αεροφωτογραφιών από Δορυφόρους με κλικ εδώ. (αφορούν την περίοδο μετά το 2000 έως σήμερα).

 

Μετάβαση

Αρχείο δορυφορικών αεροφωτογραφιών.

Για αρχείο αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων παλαιότερων ετών, για τακτοποίηση αυθαιρέτων ή δίκες, δείτε τη σελίδα: Αεροφωτογραφίες και δορυφορικές φωτογραφίες αρχείου.
Μετάβαση