Δείγματα – κλίμακες παλιών αεροφωτογραφιών, από αεροσκάφος.

6 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), μικρή κλίμακα-υψηλή ευκρίνεια

 

7 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), μικρή κλίμακα-υψηλή ευκρίνεια

 

8 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), μικρή κλίμακα-υψηλή ευκρίνεια

9 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), μικρή κλίμακα-υψηλή ευκρίνεια

11 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), μικρή κλίμακα-υψηλή ευκρίνεια

16 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop),  μεσαία κλίμακα-κανονική ευκρίνεια

22 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), μεσαία κλίμακα-κανονική ευκρίνεια

33 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), μεγάλη κλίμακα-μικρή ευκρίνεια

44 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), μεγάλη κλίμακα-μικρή ευκρίνεια

Δείγμα: Μέγιστο δυναμικό εύρος, στα 1000 dpi, 100% crop

Μέγιστο Δυναμικό Εύρος

 

Δείτε επίσης δείγματα αεροφωτογραφιών από Δορυφόρους με κλικ εδώ. (αφορούν την περίοδο μετά το 2000 έως σήμερα).

 

Μετάβαση

Αρχείο δορυφορικών αεροφωτογραφιών.

Για αρχείο αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων παλαιότερων ετών, για τακτοποίηση αυθαιρέτων ή δίκες, δείτε τη σελίδα: Αεροφωτογραφίες και δορυφορικές φωτογραφίες αρχείου.
Μετάβαση