Δείγματα – κλίμακες παλιών αεροφωτογραφιών, από αεροσκάφος.

6 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), μικρή κλίμακα-υψηλή ευκρίνεια

 

7 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), μικρή κλίμακα-υψηλή ευκρίνεια

 

8 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), μικρή κλίμακα-υψηλή ευκρίνεια

9 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), μικρή κλίμακα-υψηλή ευκρίνεια

11 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), μικρή κλίμακα-υψηλή ευκρίνεια

16 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop),  μεσαία κλίμακα-κανονική ευκρίνεια

22 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), μεσαία κλίμακα-κανονική ευκρίνεια

33 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), μεγάλη κλίμακα-μικρή ευκρίνεια

44 cm/pixel (μεγέθυνση 28x από το πρωτότυπο, στα 2400 dpi, 100% crop), μεγάλη κλίμακα-μικρή ευκρίνεια

 

Δες επίσης δείγματα αεροφωτογραφιών από Δορυφόρους με κλικ εδώ. (αφορούν την περίοδο μετά το 2000 έως σήμερα).

 

Μετάβαση

Αρχείο δορυφορικών αεροφωτογραφιών.

Για αρχείο αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων παλαιότερων ετών, για τακτοποίηση αυθαιρέτων ή δίκες δες τη σελίδα: Αεροφωτογραφίες και δορυφορικές φωτογραφίες αρχείου.
Μετάβαση