Τοπογραφία, Γεωπληροφορική, Φωτογραμμετρία & 3D με drone.

Τοπογραφική αποτύπωση, Φωτογραμμετρία, Γεωπληροφορική & 3D με drone.

Με τις κατάλληλες λήψεις από drone μπορούμε να σας παρέχουμε Ορθοφωτοχάρτες, Ψηφιακά Μοντέλα Επιφανείας, Ισοϋψείς καμπύλες, 3d Meshes, Νέφη σημείων (Point clouds), με ground sample distance (GSD) από λίγα mm μέχρι 5 cm. Ακόμη και τοπογραφικά με ακρίβεια λίγων εκατοστών (με εξοπλισμό RTK, σε συνεργασία με τοπογράφους).

Αναλυτικότερα:

Δημιουργία ορθοφωτοχάρτη (ορθομωσαϊκού).

Ο Ορθοφωτοχάρτης ή ορθομωσαϊκό είναι ένας χάρτης ο οποίος δημιουργείται από την επεξεργασία δεκάδων ή εκατοντάδων μετρητικών αεροφωτογραφιών. H ψηφιακή χαρτογράφηση αποτυπώνει την έκταση που μας ενδιαφέρει σε δυο διαστάσεις (κάθετα από ψηλά) και έχει ένα χαρακτηριστικό που δεν έχει καμία απλή αεροφωτογραφία μόνη της. Εχει ενιαία κλίμακα.

Μετρώντας μια συγκεκριμένη απόσταση πάνω στον ορθοφωτοχάρτη (σε pixels ή σε εκατοστά αν έχει τυπωθεί) βρίσκουμε πάντα, σταθερά, μια εξίσου συγκεκριμένη απόσταση στο έδαφος.

Για να φτάσουμε από τις επιμέρους μετρητικές αεροφωτογραφίες στον τελικό ορθοφωτοχάρτη πρέπει να έχουμε φροντίσει ώστε η λήψη να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο, να ληφθούν εκατοντάδες αεροφωτογραφίες για κάθε αποτύπωση ή από κάθε επιθεώρηση, ενώ αν χρειάζεται η διαδικασία μπορεί να βοηθηθεί και από φωτοσταθερά σημεία στο έδαφος.

Στο τελικό αποτέλεσμα έχει εξαλειφθεί κάθε επίδραση της μορφολογίας του εδάφους, του γεγονότος πως κάθε σημείο στο έδαφος έχει διαφορετική απόσταση από την κάμερα και κάθε στρέβλωση που εισάγει ο φακός της αεροφωτογραφικής μηχανής.

Η απλή ένωση εικόνων (stiching) ή τα πανόραματα δεν είναι ορθοφωτογραφίες, ορθομωσαϊκά ή ορθοφωτοχάρτες.

Ορθοφωτοχάρτης

Ορθοφωτοχάρτης – Ορθομωσαϊκό


Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Επιφανείας

Το ψηφιακό μοντέλο επιφανείας (Digital Surface Model) είναι μια μορφή χάρτη περιοχής και μπορεί να δημιουργηθεί από αεροφωτογραφίες που έχουν ληφθεί από drone.
Περιέχει πληροφορίες και για το ύψος κάθε σημείου, αλλά δεν περιέχει χρωματική πληροφορία.
Οταν οπτικοποιείται τότε διαφορετικά χρώματα ορίζουν διαφορετικά υψόμετρα. Πέρα από τις διάφορες χρήσεις του στη φωτογραμμετρία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ογκομέτρηση.
Οταν από το ψηφιακό μοντέλο αφαιρεθούν οι κατασκευές και η βλάστηση, προκύπτει το ψηφιακό μοντέλο εδάφους (Digital Terrain Model-DTM). Στο παρακάτω παράδειγμα κατά σειρά το χαμηλότερο σημείο είναι σκούρο μπλε και κατά σειρά υψομέτρου ακολουθούν γαλάζιο, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο.


Δημιουργία ισοϋψών

Οι ισοϋψείς καμπύλες είναι καμπύλες στο έδαφος των οποίων όλα τα σημεία έχουν το ίδιο υψόμετρο. Είναι χρήσιμες επειδή επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση του σχήματος που έχει η επιφάνεια τους εδάφους. Μπορούν να δημιουργηθούν από αεροφωτογραφίες που έχουν ληφθεί από drone, με συγκεκριμένο τρόπο και μετά από ειδική επεξεργασία τους.
Σε επίπεδες περιοχές έχουν μικρές τιμές (π.χ. ανά 0.5 m, 1 m, 2 m) ενώ σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο μεγαλύτερες (π.χ. ανά 5 m, 10 m, 20 m ή 25m).

Ισουψείς γραμμές (καμπύλες)


Δημιουργία νέφους σημείων

Το νέφος σημείων (densified point cloud) είναι ένα σύνολο από σημεία στον τρισδιάστατο χώρο, που αποτυπώνουν ένα κτίσμα  ή έναν χώρο που σαρώθηκε ή αεροφωτογραφήθηκε.
Κάθε σημείο έχει το δικό του χρώμα. Το νέφος σημείων προσφέρεται τόσο για ελεύθερη παρατήρηση από κάθε πιθανή πλευρά και γωνία, όσο και για μετρήσεις ακριβείας.

nefos simeion


Δημιουργία τρισδιάστατου πλέγματος με υφή.

Το τρισδιάστατο πλέγμα με υφή (3D textured mesh) είναι μια αποτύπωση του σχήματος του κτίσματος ή του χώρου που αποτελείται από κορυφές, άκρα και όψεις, με υφή από τις εικόνες (αεροφωτογραφίες) οι οποίες προβάλλονται επάνω τους.
Είναι χρήσιμο για την τρισδιάστατη οπτικοποίηση, παρουσίαση και επισκόπηση ενός χώρου. Δημιουργείται έτσι ώστε να δείχνει αντιπροσωπευτικό, να προσφέρει τη δυνατότητα ελεύθερης επισκόπησης από κάθε πιθανή πλευρά και γωνία, αλλά δεν είναι κατάλληλο για μετρήσεις.


 

Για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του project σας και να συνεργαστούμε για τις λήψεις σας, καλέστε τηλεφωνικά ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Επικοινωνια
Επικοινωνια

 

Για αρχεία αεροφωτογραφιών & δορυφορικές φωτογραφίες παλαιότερων ετών, για αυθαίρετα και δίκες, κλικ εδώ.