Τοπογραφία, Φωτογραμμετρία & 3D με drone.

Αποτύπωση με drone, 3D, Φωτογραμμετρία.

Με τις κατάλληλες λήψεις από τοπογραφικό drone παρέχουμε σε πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες και τοπογράφους: Ορθοφωτοχάρτες, Ψηφιακά Μοντέλα Επιφανείας, Ισοϋψείς καμπύλες, 3d Meshes, Νέφη σημείων (Point clouds), με ground sample distance (GSD) από λίγα mm ανά pixel, μέχρι 5 cm ανά pixel.
Με ακρίβεια θέσης RTK (2-3 cm) μέσω μέτρησης φωτοσταθερών (GCP) στο έδαφος. Τα αποτελέσματα παρέχονται τόσο σε γεωαναφερμένα σε ΕΓΣΑ87 πρωτογενή αρχεία (.tif .las, .laz, .ply, .xyz, .shp, .dxf, .pdf, .fbx, .obj), όσο και σε αρχεία Autocad (.dwg) ή και τοπογραφικά διαγράμματα μέσω φωτογραμμετρίας, αν αυτό απαιτείται.

Αναλυτικότερα:

Δημιουργία ορθοφωτοχάρτη με drone.

Ο Ορθοφωτοχάρτης ή ορθομωσαϊκό είναι ένας χάρτης (γεωαναφερμένη εικόνα tif) ο οποίος δημιουργείται από την επεξεργασία εκατοντάδων ή χιλιάδων μετρητικών αεροφωτογραφιών. H ψηφιακή χαρτογράφηση αποτυπώνει την έκταση που μας ενδιαφέρει σε δυο διαστάσεις (κάθετα από ψηλά) και έχει ένα χαρακτηριστικό που δεν έχει καμία απλή αεροφωτογραφία μόνη της: Εχει ενιαία κλίμακα.

Μετρώντας μια συγκεκριμένη απόσταση πάνω στον ορθοφωτοχάρτη (σε pixels ή σε εκατοστά αν τυπωθεί) βρίσκουμε πάντα, σταθερά, μια εξίσου συγκεκριμένη απόσταση στο έδαφος.

Για να φτάσουμε από τις επιμέρους μετρητικές αεροφωτογραφίες στον τελικό ορθοφωτοχάρτη πρέπει να έχουμε φροντίσει ώστε η λήψη να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο, να ληφθούν εκατοντάδες αεροφωτογραφίες για κάθε αποτύπωση ή από κάθε επιθεώρηση, ενώ συχνά χρειάζεται η διαδικασία να βοηθηθεί και από τη μέτρηση φωτοσταθερών σημείων στο έδαφος για υψηλή ακρίβεια RTK (2-3 cm).

Στο τελικό αποτέλεσμα έχει εξαλειφθεί κάθε επίδραση της μορφολογίας του εδάφους, του γεγονότος πως κάθε σημείο στο έδαφος έχει διαφορετική απόσταση από την κάμερα, όπως και κάθε στρέβλωση που εισάγει ο φακός της αεροφωτογραφικής μηχανής.

Ο ορθοφωτοχάρτης παραδίδεται γεωαναφερμένος στο σύστημα συντεταγμένων που θέλουμε (π.χ. ΕΓΣΑ87 ή WGS84), σε ανάλυση από λίγα χιλιοστά μέχρι 5 cm/pixel (ή όσο χρειάζεται το συγκεκριμένο project σας) και με ακρίβεια θέσης εκατοστού με τη χρήση δέκτη RTK.

Μπορεί να αποτελέσει το υπόβαθρο για τοπογραφική αποτύπωση, ιδίως σε δυσπρόσιτα ή δύσβατα σημεία (βουνά για υδροηλεκτρικά έργα ή αιολικά-ανεμογεννήτριες, σημεία με μεγάλες κλίσεις για φωτοβολταϊκά ή κτίσματα, βάλτους, σημεία που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουμε πρόσβαση (π.χ. περίφραξη) ή σε μεγάλες αποτυπώσεις (εκατοντάδων ή χιλιάδων στρεμμάτων).

Παραλαμβάνετε τους ορθοφωτοχάρτες σε γεωαναφερμένα σε ΕΓΣΑ87 πρωτογενή αρχεία (συνήθως tif ή/και kml αν θέλετε), ενώ υπάρχει η δυνατότητα να παραλάβετε και  υπογεγραμμένο ή ανυπόγραφο τοπογραφικό διάγραμμα μέσω φωτογραμμετρίας, αν αυτό απαιτείται.

Προσοχή: Η απλή ένωση εικόνων (stiching) ή τα πανόραματα δεν είναι ορθοφωτογραφίες, ορθομωσαϊκά ή ορθοφωτοχάρτες.

Ορθοφωτοχάρτης

Ορθοφωτοχάρτης – Ορθομωσαϊκό από μεγάλο ύψος

Ορθοφωτοχάρτης 5cm ανά pixel

Ορθοφωτοχάρτης 5cm ανά pixel, από μεσαίο ύψος

Ορθοφωτοχάρτης 2cm ανά pixel

Ορθοφωτοχάρτης 2cm ανά pixel, από χαμηλό ύψος

 

Δείγμα: Κατεβάστε γεωαναφερμένο ορθοφωτοχάρτη 2cm/px (122 ΜΒ zip)

 


Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Επιφανείας με drone

Το ψηφιακό μοντέλο επιφανείας (Digital Surface Model) είναι μια μορφή χάρτη περιοχής και μπορεί να δημιουργηθεί από αεροφωτογραφίες που έχουν ληφθεί από drone.
Περιέχει πληροφορίες και για το ύψος κάθε σημείου, αλλά δεν περιέχει χρωματική πληροφορία.
Οταν οπτικοποιείται τότε διαφορετικά χρώματα ορίζουν διαφορετικά υψόμετρα. Στο παρακάτω παράδειγμα κατά σειρά το χαμηλότερο σημείο είναι σκούρο μπλε και κατά σειρά υψομέτρου ακολουθούν γαλάζιο, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο.
Πέρα από τις διάφορες χρήσεις του στη φωτογραμμετρία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ογκομέτρηση.

Οταν από το ψηφιακό μοντέλο αφαιρεθούν οι κατασκευές και η βλάστηση, προκύπτει το ψηφιακό μοντέλο εδάφους (Digital Terrain Model-DTM).

Τα Ψηφιακά Μοντέλα παραδίδονται γεωαναφερμένα στο σύστημα συντεταγμένων που θέλουμε (π.χ. ΕΓΣΑ87 ή WGS84), με ακρίβεια εκατοστού.

Παραλαμβάνετε τα DSM και DTM/DEM σε γεωαναφερμένα σε ΕΓΣΑ87 πρωτογενή αρχεία (.tif για DTM/DEM και .tif, .xyz, .las, .laz για DSM).

Για μεγάλες εκτάσεις (εκατοντάδων ή χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων) μπορείτε να έχετε έτοιμα DSM και DTM/DEM που δημιουργούνται από δορυφορικές εικόνες.

 

Δείγμα: Κατεβάστε γεωαναφερμένο Digital Surface Model (120 ΜΒ zip)

 

Δείγμα: Κατεβάστε γεωαναφερμένο Digital Terrain Model (7 ΜΒ zip)

 


Δημιουργία ισοϋψών με drone

Οι ισοϋψείς καμπύλες είναι καμπύλες στο έδαφος των οποίων όλα τα σημεία έχουν το ίδιο υψόμετρο. Είναι χρήσιμες επειδή επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση του σχήματος που έχει η επιφάνεια τους εδάφους. Μπορούν να δημιουργηθούν από αεροφωτογραφίες που έχουν ληφθεί από drone, με συγκεκριμένο τρόπο και μετά από ειδική επεξεργασία τους.
Σε επίπεδες περιοχές έχουν μικρές τιμές (π.χ. ανά 0.5 m, 1 m, 2 m) ενώ σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο μεγαλύτερες (π.χ. ανά 5 m, 10 m, 20 m ή 25m).

Οι ισοϋψείς παραδίδονται γεωαναφερμένες στο σύστημα συντεταγμένων που θέλουμε (π.χ. ΕΓΣΑ87 ή WGS84), με ακρίβεια εκατοστού.

Παραλαμβάνετε τις ισοϋψείς σε γεωαναφερμένα σε ΕΓΣΑ87 πρωτογενή αρχεία (.tif, .shp, .dxf, .pdf).

Ισουψείς γραμμές (καμπύλες)

 

Δείγμα: Κατεβάστε γεωαναφερμένες ισοϋψείς (0.13 ΜΒ zip)

 


Δημιουργία νέφους σημείων με drone

Το νέφος σημείων (densified point cloud) είναι ένα σύνολο από σημεία στον τρισδιάστατο χώρο, που αποτυπώνουν ένα κτίσμα  ή έναν χώρο που σαρώθηκε ή αεροφωτογραφήθηκε.
Κάθε σημείο έχει το δικό του χρώμα. Το νέφος σημείων προσφέρεται τόσο για ελεύθερη παρατήρηση από κάθε πιθανή πλευρά και γωνία, όσο και για μετρήσεις ακριβείας ή τη δημιουργία κατόψεων, όψεων, τομών και προοπτικών.

Δύο ή περισσότερα point clouds, από διαφορετικές χρονικές στιγμές, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με υψηλή ακρίβεια θέσης (2cm-RTK) μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξαγωγή μετρήσεων όγκου, όπως το να μετρηθεί πόσα κυβικά μέτρα μαρμάρου έχουν αφαιρεθεί από ένα λατομείο, πόσα κυβικά μέτρα ορυκτών πρώτων υλών έχουν αφαιρεθεί από ένα μεταλλείο ή ποιος είναι ο όγκος ενός αλατοσωρού σε μια αλυκή.

Το point cloud παραδίδεται γεωαναφερμένο στο σύστημα συντεταγμένων που θέλουμε (π.χ. ΕΓΣΑ87 ή WGS84), με ακρίβεια εκατοστού.

Παραλαμβάνετε το 3D point cloud σε γεωαναφερμένα σε ΕΓΣΑ87 πρωτογενή αρχεία (.las, .laz, .ply, .xyz).

nefos simeion

 

Δείγμα: Κατεβάστε γεωαναφερμένο Point Cloud – Μεσαία πυκνότητα (889 ΜΒ zip)

Online viewer για Point Cloud:  www.pointbox.xyz (δωρεάν, με εγγραφή email).
Μπορεί να χρειαστεί μισή με μία ώρα για την επεξεργασία-εμφάνιση.

 


Δημιουργία τρισδιάστατου πλέγματος με υφή από drone

Το τρισδιάστατο πλέγμα με υφή (3D textured mesh) είναι μια αποτύπωση του σχήματος του κτίσματος ή του χώρου που αποτελείται από κορυφές, άκρα και όψεις, με υφή από τις εικόνες (αεροφωτογραφίες) οι οποίες προβάλλονται επάνω τους.
Είναι χρήσιμο για την τρισδιάστατη οπτικοποίηση, παρουσίαση και επισκόπηση ενός χώρου, καθώς και για εκτυπώσεις σε 3d printers. Δημιουργείται έτσι ώστε να δείχνει αντιπροσωπευτικό, να προσφέρει τη δυνατότητα ελεύθερης επισκόπησης από κάθε πιθανή πλευρά και γωνία, να μπορεί να γίνει τρισδιάστατο πλαστικό μοντέλο σε 3d printer, αλλά δεν είναι κατάλληλο για μετρήσεις.

Παραλαμβάνετε το 3D Mesh σε πρωτογενή αρχεία (.ply, .fbx, .dxf, .obj, .pdf).

 

Δείγμα: Κατεβάστε το 3D mesh (124 ΜΒ zip)

 


 

Για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του project σας και να συνεργαστούμε για τις λήψεις σας, καλέστε τηλεφωνικά ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Επικοινωνια
Επικοινωνια

 

Για αρχεία αεροφωτογραφιών & δορυφορικές φωτογραφίες παλαιότερων ετών, για αυθαίρετα και δίκες, κλικ εδώ.