Τοπογραφία. Φωτογραμμετρία και 3D με drone.

Δημιουργία ορθοφωτοχάρτη (ορθομωσαϊκού).

Ο Ορθοφωτοχάρτης ή ορθομωσαϊκό είναι ένας χάρτης ο οποίος δημιουργείται από την επεξεργασία δεκάδων ή εκατοντάδων αεροφωτογραφιών. Αποτυπώνει την έκταση που μας ενδιαφέρει σε δυο διαστάσεις (κάθετα από ψηλά) και έχει ένα χαρακτηριστικό που δεν έχει καμία απλή αεροφωτογραφία μόνη της. Εχει ενιαία κλίμακα.

Μετρώντας μια συγκεκριμένη απόσταση πάνω στον ορθοφωτοχάρτη (σε pixels ή σε εκατοστά αν έχει τυπωθεί) βρίσκουμε πάντα, σταθερά μια εξίσου συγκεκριμένη απόσταση στο έδαφος.

Για να φτάσουμε από τις επιμέρους αεροφωτογραφίες στον τελικό ορθοφωτοχάρτη πρέπει να έχουμε φροντίσει ώστε η λήψη να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο, να ληφθούν εκατοντάδες αεροφωτογραφίες για κάθε αποτύπωση, ενώ αν χρειάζεται η διαδικασία μπορεί να βοηθηθεί και από φωτοσταθερά σημεία στο έδαφος.

Στο τελικό αποτέλεσμα έχει εξαλειφθεί κάθε επίδραση της μορφολογίας του εδάφους, του γεγονότος πως κάθε σημείο στο έδαφος έχει διαφορετική απόσταση από την κάμερα και κάθε στρέβλωση που εισάγει ο φακός της αεροφωτογραφικής μηχανής.

Η απλή ένωση εικόνων (stiching) ή τα πανόραματα δεν είναι ορθομωσαϊκά ή ορθοφωτοχάρτες.

Ορθοφωτοχάρτης

Ορθοφωτοχάρτης – Ορθομωσαϊκό


Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους

Το ψηφιακό μοντέλο εδάφους είναι μια μορφή χάρτη περιοχής, και μπορεί να δημιουργηθεί από αεροφωτογραφίες που έχουν ληφθεί από drone.
Περιέχει πληροφορίες και για το ύψος κάθε σημείου, αλλά δεν περιέχει χρωματική πληροφορία.
Οταν οπτικοποιείται τότε διαφορετικά χρώματα ορίζουν διαφορετικά υψόμετρα.
Στο παρακάτω παράδειγμα κατά σειρά το χαμηλότερο σημείο είναι σκούρο μπλε και κατά σειρά υψομέτρου ακολουθούν γαλάζιο, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο.


Δημιουργία νέφους σημείων

Το νέφος σημείων (densified point cloud) είναι ένα σύνολο από σημεία στον τρισδιάστατο χώρο, που αποτυπώνουν ένα κτίσμα  ή έναν χώρο που σαρώθηκε ή αεροφωτογραφήθηκε.
Κάθε σημείο έχει το δικό του χρώμα. Το νέφος σημείων προσφέρεται τόσο για ελεύθερη παρατήρηση από κάθε πιθανή πλευρά και γωνία, όσο και για μετρήσεις ακριβείας.

nefos simeion


Δημιουργία τρισδιάστατου πλέγματος με υφή.

Το τρισδιάστατο πλέγμα με υφή (3D textured mesh) είναι μια αποτύπωση του σχήματος του κτίσματος ή του χώρου που αποτελείται από κορυφές, άκρα και όψεις, με υφή από τις εικόνες (αεροφωτογραφίες) οι οποίες προβάλλονται επάνω τους.
Είναι χρήσιμο για την τρισδιάστατη οπτικοποίηση, παρουσίαση και επισκόπηση ενός χώρου. Δημιουργείται έτσι ώστε να δείχνει αντιπροσωπευτικό, να προσφέρει τη δυνατότητα ελεύθερης επισκόπησης από κάθε πιθανή πλευρά και γωνία, αλλά δεν είναι κατάλληλο για μετρήσεις.


 

Αν θέλετε
αρχεία αεροφωτογραφιών & δορυφορικές φωτογραφίες παλαιότερων ετών, για αυθαίρετα και δίκες, επιλέξτε εδώ.