Τοπογραφία, Φωτογραμμετρία & 3D με drone.

Αποτύπωση με drone, 3D, Φωτογραμμετρία.

Με τις κατάλληλες λήψεις από τοπογραφικό RTK drone δημιουργούμε για πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες και τοπογράφους καθώς και για κάθε ιδιώτη, εταιρεία ή νομικό πρόσωπο, φωτογραμμετρική αποτύπωση με παραδοτέα: Ορθοφωτοχάρτες, Ψηφιακά Μοντέλα Επιφανείας, Ισοϋψείς καμπύλες, 3d Meshes, Νέφη σημείων (Point clouds).
Με ανάλυση (ground sample distance GSD) από λίγα mm ανά pixel, μέχρι 5 cm ανά pixel.
Με ακρίβεια θέσης RTK (2-3 cm) -και καλύτερη όπου απαιτείται- μέσω μέτρησης φωτοσταθερών (GCP) στο έδαφος. Τα αποτελέσματα παρέχονται τόσο σε γεωαναφερμένα σε ΕΓΣΑ87 (SRID=2100/EPSG:2100/HGRS87/GGRS87) πρωτογενή αρχεία (.tif .las, .laz, .ply, .xyz, .shp, .dxf, .pdf, .fbx, .obj), όσο και σε αρχεία Autocad (.dwg) ή και τοπογραφικά διαγράμματα μέσω φωτογραμμετρίας, αν αυτό απαιτείται.

Αναλυτικότερα:

Δημιουργία ορθοφωτοχάρτη με drone.

Ο Ορθοφωτοχάρτης ή ορθομωσαϊκό είναι ένας χάρτης (γεωαναφερμένη εικόνα tif) ο οποίος δημιουργείται από την επεξεργασία χιλιάδων μετρητικών αεροφωτογραφιών. H χαρτογράφηση με RTK drone αποτυπώνει την έκταση που μας ενδιαφέρει (π.χ. εδάφη, αγροτεμάχια, γήπεδα α.π.ε., ποτάμια, ρέματα, αρχαιολογικούς χώρους) σε δυο διαστάσεις (κάθετα από ψηλά) και έχει ένα χαρακτηριστικό που δεν έχει καμία απλή αεροφωτογραφία μόνη της: Εχει ενιαία κλίμακα.

Μετρώντας μια συγκεκριμένη απόσταση πάνω στον ορθοφωτοχάρτη (σε pixels ή σε εκατοστά αν τυπωθεί) βρίσκουμε πάντα, σταθερά, μια εξίσου συγκεκριμένη απόσταση στο έδαφος.

Για να φτάσουμε από τις επιμέρους μετρητικές αεροφωτογραφίες στον τελικό ορθοφωτοχάρτη πρέπει να έχουμε φροντίσει ώστε η λήψη να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο, να ληφθούν χιλιάδες αεροφωτογραφίες για κάθε αποτύπωση ή από κάθε επιθεώρηση, ενώ συχνά χρειάζεται η διαδικασία να βοηθηθεί και από τη μέτρηση φωτοσταθερών σημείων στο έδαφος για υψηλή ακρίβεια RTK (2-3 cm).

Στο τελικό αποτέλεσμα έχει εξαλειφθεί κάθε επίδραση της μορφολογίας του εδάφους, του γεγονότος πως κάθε σημείο στο έδαφος έχει διαφορετική απόσταση από την κάμερα, όπως και κάθε στρέβλωση που εισάγει ο φακός της αεροφωτογραφικής μηχανής.

Ο ορθοφωτοχάρτης παραδίδεται γεωαναφερμένος στο σύστημα συντεταγμένων που θέλουμε (π.χ. ΕΓΣΑ87 ή WGS84), σε ανάλυση από λίγα χιλιοστά μέχρι 5 cm/pixel (ή όσο χρειάζεται το συγκεκριμένο project σας) και με ακρίβεια θέσης εκατοστού με τη χρήση δέκτη RTK.

Μπορεί να αποτελέσει το υπόβαθρο για τοπογραφική αποτύπωση, ιδίως σε δυσπρόσιτα ή δύσβατα σημεία (βουνά για υδροηλεκτρικά έργα, φωτοβολταϊκά ή αιολικά-ανεμογεννήτριες, σημεία με μεγάλες κλίσεις για φωτοβολταϊκά ή κτίσματα, βάλτους, σημεία που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουμε πρόσβαση (π.χ. περίφραξη) ή σε μεγάλες αποτυπώσεις (εκατοντάδων ή χιλιάδων στρεμμάτων).

Παραλαμβάνετε τους ορθοφωτοχάρτες σε γεωαναφερμένα σε ΕΓΣΑ87 αρχεία (συνήθως tif), ενώ υπάρχει η δυνατότητα να παραλάβετε και  υπογεγραμμένο ή ανυπόγραφο τοπογραφικό διάγραμμα μέσω φωτογραμμετρίας, αν αυτό απαιτείται.

Προσοχή: Η απλή ένωση εικόνων (stiching) ή τα πανόραματα δεν είναι ορθοφωτογραφίες, ορθομωσαϊκά ή ορθοφωτοχάρτες.

Ορθοφωτοχάρτης

Ορθοφωτοχάρτης – Ορθομωσαϊκό από μεγάλο ύψος

Ορθοφωτοχάρτης 5cm ανά pixel

Ορθοφωτοχάρτης 5cm ανά pixel, από μεσαίο ύψος

Ορθοφωτοχάρτης 2cm ανά pixel

Ορθοφωτοχάρτης 2cm ανά pixel, από χαμηλό ύψος

 

Δείγμα: Κατεβάστε γεωαναφερμένο ορθοφωτοχάρτη 2cm/px (122 ΜΒ zip)

 


Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Επιφανείας με drone

Το ψηφιακό μοντέλο επιφανείας (Digital Surface Model) είναι μια μορφή χάρτη περιοχής και μπορεί να δημιουργηθεί από αεροφωτογραφίες που έχουν ληφθεί από RTK drone.
Περιέχει πληροφορίες και για το ύψος κάθε σημείου (X,Y,Z), αλλά δεν περιέχει χρωματική πληροφορία.
Οταν οπτικοποιείται τότε διαφορετικά χρώματα ορίζουν διαφορετικά υψόμετρα. Στο παρακάτω παράδειγμα κατά σειρά το χαμηλότερο σημείο είναι σκούρο μπλε και κατά σειρά υψομέτρου ακολουθούν γαλάζιο, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο.
Πέρα από τις διάφορες χρήσεις του στη φωτογραμμετρία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ογκομέτρηση.

Οταν από το ψηφιακό μοντέλο αφαιρεθούν οι κατασκευές και η βλάστηση, προκύπτει το ψηφιακό μοντέλο εδάφους (Digital Terrain Model-DTM). 
Το DTM μας δίνει τη δυνατότητα να ξέρουμε το ακριβές υψόμετρο κάθε 5 cm (ή όσο περισσότερο θέλουμε), με ενδεικτικές χρήσεις σε υδρολογικές μελέτες, χωματουργικές εργασίες και στον κατασκευαστικό κλάδο.

Τα Ψηφιακά Μοντέλα παραδίδονται γεωαναφερμένα στο σύστημα συντεταγμένων που θέλουμε (π.χ. ΕΓΣΑ87 ή WGS84), με ακρίβεια λίγων εκατοστών (RTK).

Παραλαμβάνετε τα DTM και DSM/DEM σε γεωαναφερμένα σε ΕΓΣΑ87 πρωτογενή αρχεία (.tif για DTM και .tif, .xyz, .las, .laz για DSM/DEM).

Για μεγάλες εκτάσεις (άνω των χιλίων τετραγωνικών χιλιομέτρων) μπορείτε να έχετε έτοιμα DTM και DSM/DEM τα οποία δημιουργούνται από δορυφορικές εικόνες.

 

Δείγμα: Κατεβάστε γεωαναφερμένο Digital Surface Model (120 ΜΒ zip)

 

Δείγμα: Κατεβάστε γεωαναφερμένο Digital Terrain Model (7 ΜΒ zip)

 


Δημιουργία ισοϋψών με drone

Οι ισοϋψείς καμπύλες είναι καμπύλες στο έδαφος των οποίων όλα τα σημεία έχουν το ίδιο υψόμετρο.
Είναι χρήσιμες επειδή επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση του σχήματος που έχει η επιφάνεια τους εδάφους.
Μπορούν να δημιουργηθούν από αεροφωτογραφίες που έχουν ληφθεί από RTK drone, με συγκεκριμένο τρόπο και μετά από ειδική επεξεργασία τους.
Σε επίπεδες περιοχές έχουν μικρές τιμές (π.χ. ανά 0.5 m, 1 m, 2 m) ενώ σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο μεγαλύτερες (π.χ. ανά 5 m ή 10 m).

Οι ισοϋψείς παραδίδονται γεωαναφερμένες στο σύστημα συντεταγμένων που θέλουμε (π.χ. ΕΓΣΑ87 ή WGS84), με ακρίβεια εκατοστού.

Παραλαμβάνετε τις ισοϋψείς σε γεωαναφερμένα σε ΕΓΣΑ87 πρωτογενή αρχεία (.tif, .shp, .dxf, .pdf).

Ισουψείς γραμμές (καμπύλες)

Δείγμα: Κατεβάστε γεωαναφερμένες ισοϋψείς (0.13 ΜΒ zip)

 

Ισοϋψείς και DTM

Αποτέλεσμα συνδυασμού Ισοϋψών και Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DTM) σε πρόγραμμα GIS.

 


Δημιουργία νέφους σημείων με drone

Το νέφος σημείων (densified point cloud) είναι ένα σύνολο από σημεία στον τρισδιάστατο χώρο, που αποτυπώνουν ένα κτίσμα ή έναν χώρο που σαρώθηκε ή αεροφωτογραφήθηκε.
Κάθε σημείο μπορεί να έχει το δικό του πραγματικό χρώμα. Το νέφος σημείων προσφέρεται τόσο για ελεύθερη παρατήρηση από κάθε πιθανή πλευρά και γωνία, όσο και για μετρήσεις ακριβείας ή τη δημιουργία κατόψεων, όψεων, τομών, μηκοτομών και προοπτικών.

Δύο ή περισσότερα point clouds, από διαφορετικές χρονικές στιγμές, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με υψηλή ακρίβεια θέσης (2cm-RTK) μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξαγωγή μετρήσεων όγκου, όπως το να μετρηθεί πόσα κυβικά μέτρα μαρμάρου έχουν αφαιρεθεί από ένα λατομείο, πόσα κυβικά μέτρα ορυκτών πρώτων υλών έχουν αφαιρεθεί από ένα μεταλλείο ή ποιος είναι ο όγκος ενός αλατοσωρού σε μια αλυκή.

Το point cloud παραδίδεται γεωαναφερμένο στο σύστημα συντεταγμένων που θέλουμε (π.χ. ΕΓΣΑ87 ή WGS84), με ακρίβεια εκατοστού.

Παραλαμβάνετε το 3D point cloud σε γεωαναφερμένα σε ΕΓΣΑ87 πρωτογενή αρχεία (.las, .laz, .ply, .xyz).

nefos simeion

 

Δείγμα: Κατεβάστε γεωαναφερμένο Point Cloud – Μεσαία πυκνότητα (889 ΜΒ zip)

Online viewer για Point Cloud:  www.pointbox.xyz (δωρεάν, με εγγραφή email).
Μπορεί να χρειαστεί μισή με μία ώρα για την επεξεργασία-εμφάνιση.

Open source software για να δείτε και να δουλέψετε με αρχεία PointCloud (las, laz, ply) είναι το CloudCompare. Στην ίδια σελίδα θα βρείτε και τον CCviewer, αν θέλετε απλώς να δείτε τα αρχεία.


Δημιουργία τρισδιάστατου πλέγματος με υφή από drone

Το τρισδιάστατο πλέγμα με υφή (3D textured mesh) είναι μια αποτύπωση του σχήματος του κτίσματος ή του χώρου που αποτελείται από κορυφές, άκρα και όψεις, με υφή από τις εικόνες (αεροφωτογραφίες) οι οποίες προβάλλονται επάνω τους.
Είναι χρήσιμο για την τρισδιάστατη οπτικοποίηση, παρουσίαση και επισκόπηση ενός χώρου, για μη-μετρητικές μελέτες (π.χ. μελέτη φωτισμού), καθώς και για εκτυπώσεις σε 3d printers.
Δημιουργείται με τρόπο ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα ελεύθερης επισκόπησης από κάθε πιθανή πλευρά και γωνία, να μπορεί να γίνει τρισδιάστατο πλαστικό μοντέλο σε 3d printer, αλλά δεν είναι κατάλληλο για μετρήσεις υψηλής ακρίβειας.

Αξιοποιώντας το 3D Mesh μπορείτε να έχετε Εικονικές περιηγήσεις 360VR, Virtual tours (επίγειους και εναέριους), Εικονικές εκθέσεις και οποιαδήποτε εφαρμογή εικονικής & επαυξημένης πραγματικότητας για υπολογιστή ή κινητό.
Στις παρουσιάσεις σας μπορείτε να συνδυάζετε πανοραμικές εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο και δεδομένα κάθε είδους, ώστε να προβληθεί ο χώρος σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πρωτογενώς παραλαμβάνετε το 3D Mesh πραγματικής υφής σε αρχεία: .ply, .fbx, .dxf, .obj, .pdf

 

Δείγμα: Κατεβάστε το 3D mesh (124 ΜΒ zip)

 


 

Για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του project σας και να συνεργαστούμε για τις λήψεις σας, καλέστε τηλεφωνικά ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Επικοινωνια
Επικοινωνια

 

Για αρχεία αεροφωτογραφιών & δορυφορικές φωτογραφίες παλαιότερων ετών, για αυθαίρετα και δίκες, κλικ εδώ.