Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών (Τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας).

Σε κάποιες περιπτώσεις, ιδίως όταν πρόκειται να γίνει επίσημη χρήση, (π.χ. σε δικαστήρια, εφετεία, πολεοδομίες, ΣΥΠΟΘΑ) το επόμενο βήμα μετά την εύρεση παλαιότερων αεροφωτογραφιών είναι η σύνταξη Τεχνικής Εκθεσης Φωτοερμηνείας, από τις αεροφωτογραφίες αυτές (ή τις δορυφορικές λήψεις), την οποία μπορούμε να αναλάβουμε για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας.

Στόχος της Φωτοερμηνείας είναι η λεπτομερής εξέταση των αεροφωτογραφιών ή δορυφορικών εικόνων για την εξαγωγή συμπερασμάτων για αντικείμενα που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν σ’ αυτές.

Αν υπάρχει στερεοζεύγος αεροφωτογραφιών τότε έχουμε και τη δυνατότητα στερεοσκοπικής παρατήρησης, για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε τρεις διαστάσεις.

Συχνά απαιτείται η σύγκριση δυο ή περισσότερων αεροφωτογραφιών από αντίστοιχες χρονικές περιόδους, οπότε αναφερόμαστε σε Συγκριτική Τεχνική Εκθεση Φωτοερμηνείας.

 

Ο σημαντικότερος όρος για να συνεργαστούμε είναι να συμφωνούμε στα συμπεράσματα το οποία σας είναι χρήσιμα, ώστε να έχουμε τη βεβαιότητα πως αν οποιοσδήποτε άλλος επιστήμονας κάνει την ίδια εργασία, θα καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα.

 

Στην Τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας αξιοποιούμε ως δεδομένα μόνο πλήρως πιστοποιημένα στοιχεία, όπως οι πιστοποιημένες αεροφωτογραφίες από δορυφόρο ή αεροσκάφος που σας έχουμε δώσει, λήψεις από κρατικό αρχείο αεροφωτογραφιών με σφραγίδες και υπογραφές (τις οποίες επίσης μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε), τοπογραφικά που υπογράφει μηχανικός, λήψεις που υπάρχουν στους δημόσιους ορθοφωτοχάρτες 2007-2009 και 2015-2016 και ορθοφωτοχάρτες που έχουμε κατασκευάσει από δικές μας λήψεις drone για την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης.

Οποιοδήποτε άλλο -μη πιστοποιημένο- στοιχείο μπορεί να αξιοποιηθεί βοηθητικά για την κατανόηση της κατάστασης, αλλά πιθανότατα δεν θα το συμπεριλάβουμε στην Φωτοερμηνεία, ώστε να μην μπορεί να υπάρξει αμφισβήτηση.

 

Η διαδικασία περιλαμβάνει την κατανόηση του προβλήματος και τη συλλογή των δεδομένων, την ψηφιακή μεγέθυνση, την παρατήρηση των δορυφορικών εικόνων ή παλιών αεροφωτογραφιών με ειδικό εξοπλισμό για την εξαγωγή της μέγιστης πληροφορίας, τη δημιουργία διαγραμμάτων και την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων.

Στην Τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας αναφέρεται το πρόσωπο (ή νομικό πρόσωπο) για λογαριασμό του οποίου την πραγματοποιούμε, το αντικείμενο της έκθεσης, τα αρχικά δεδομένα, η επεξεργασία, η ανάλυση, τα συμπεράσματα και παρατίθενται υποστηρικτικά παραρτήματα και σχέδια που τεκμηριώνουν τα συμπεράσματα.

 

Για να συνεργαστούμε και να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες της φωτοερμηνείας σας, καλέστε τηλεφωνικά ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Επικοινωνια
Επικοινωνια

Fotoermineia