Ορθοφωτοχάρτης

Ορθοφωτοχάρτες Ελλάδας 2007-2009 & 2015-2016

Μπορείτε να δείτε (καλύτερα σε υπολογιστή ή tablet, όχι σε κινητό) τους έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες, φτιαγμένους από κρατικό αρχείο αεροφωτογραφιών του Κτηματολογίου (2007-2009, 2015-2016) στο παρακάτω link:

http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx

  • Για να δείτε τις λήψεις του 1945 (1960 μόνο για τα Δωδεκάνησα) βρείτε το σημείο στο 2015-2016 και μετά αλλάξτε το Υπόβαθρο (πάνω αριστερά) σε 1945-1960.
    Οι λήψεις 1945 έχουν χαμηλή ευκρίνεια (5 μέτρα γραμμικό και είναι ικανές για κτίσματα μεγαλύτερα από 80 τμ).

  • Για να δείτε τις λήψεις του 2007-2009 αλλάξτε το Υπόβαθρο (πάνω αριστερά) σε 2007-2009. Κρατικές λήψεις 2010 υπάρχουν μόνο για κάποια σημεία της Αττικής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λήψεις αυτές δεν μπορούν να πιστοποιηθούν για την ακριβή ημερομηνία τους.
Σε κάθε περίπτωση δεν είναι προγενέστερες του 2007, ούτε μεταγενέστερες του 2009 ή προγενέστερες του 2015, ούτε μεταγενέστερες του 2016 στον τελευταίο ορθοφωτοχάρτη.
Με αυτήν την επισήμανση μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς σε τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας ή συγκριτική έκθεση φωτοερμηνείας.

Αν χρειάζεσαι προγενέστερες (π.χ. 2003-2004) ή μεταγενέστερες φωτογραφίες π.χ. 2011 πριν ή μετά την προθεσμία (28 Ιουλίου 2011 ) δες τη σελίδα μας: Αρχεία αεροφωτογραφιών για αυθαίρετα και δορυφορικές φωτογραφίες