Ορθοφωτοχάρτης

Δωρεάν Δημόσιος Ορθοφωτοχάρτης 2007-2009 & 2015-2016

Μπορείτε να δείτε (καλύτερα σε υπολογιστή ή tablet, όχι σε κινητό) τους έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες της Ελλάδας, φτιαγμένους από κρατικό αρχείο αεροφωτογραφιών του Κτηματολογίου (2007-2009, 2015-2016) στο παρακάτω link:

http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx

  • Για να δείτε τις λήψεις του 1945 (1960 μόνο για τα Δωδεκάνησα) βρείτε το σημείο στο 2015-2016 και μετά αλλάξτε το Υπόβαθρο (πάνω αριστερά) σε 1945-1960.
    Οι λήψεις 1945 έχουν χαμηλή ευκρίνεια (5 μέτρα για γραμμικά αντικείμενα και είναι ικανές κυρίως για κτίσματα μεγαλύτερα από 90 τμ).

  • Για να δείτε τις λήψεις του 2007-2009 αλλάξτε το Υπόβαθρο (πάνω αριστερά) σε 2007-2009. Κρατικές αεροφωτογραφίες έτους 2010 υπάρχουν μόνο για κάποια σημεία της Αττικής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λήψεις αυτές δεν μπορούν να πιστοποιηθούν για την ακριβή ημερομηνία τους.
Σε κάθε περίπτωση δεν είναι προγενέστερες του 2007, ούτε μεταγενέστερες του 2009 ή αντίστοιχα δεν είναι προγενέστερες του 2015, ούτε μεταγενέστερες του 2016 στον νεώτερο ορθοφωτοχάρτη.
Με αυτήν την επισήμανση μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς σε τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας ή συγκριτική έκθεση φωτοερμηνείας.

Αν σας χρειάζονται προγενέστερες (π.χ. 2003-2004) ή μεταγενέστερες φωτογραφίες π.χ. 2011 πριν ή μετά την προθεσμία ( 28 Ιουλίου 2011 ) δείτε τη σελίδα μας: Αρχεία αεροφωτογραφιών για αυθαίρετα και δορυφορικές φωτογραφίες