Κατακόρυφες  αεροφωτογραφίες αρχείου.

(αεροφωτογραφίες από αεροσκάφη ή δορυφόρους για ρύθμιση, νομιμοποίηση, τακτοποίηση αυθαίρετου, για πολεοδομική ή για δικαστική χρήση):

Η εταιρεία μας έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα Ελληνικά, Ευρωπαϊκά, Αμερικανικά, Κινεζικά και Ρωσικά αρχεία με εικόνες της Ελλάδας, είτε με  δορυφορικές εικόνες (αντιπροσωπεύοντας όλους τους εμπορικούς δορυφόρους), είτε κάθετες πιστοποιημένες αεροφωτογραφίες αρχείου από αεροσκάφη:

Προ 1955, 1960-1975, προ 1983/1982, προ 1993/1992 και όλες τις χρονικές περιόδους μετά το 2000 (έως 2003), 2003 έως 2011, 2011 μέχρι σήμερα, πιστοποιημένες, σε υψηλή ποιότητα, σε διάφορες κλίμακες και αναλύσεις έως 30 cm/pixel ή ψηφιοποιημένες έως 5 cm/pixel.

Σχεδόν 100% κάλυψη της Ελλάδας για αεροφωτογραφίες προ 2004 (2003), πριν και μετά τις 28 Ιουλίου 2011.

 

Επειδή δεν υπάρχουν όλες οι λήψεις για όλα τα σημεία, το πρώτο τμήμα της διαδικασίας (η ενημέρωσή σας με email για να το ποιες αεροφωτογραφίες μπορείτε να έχετε από το συγκεκριμένο σημείο και τις διάφορες χρονολογίες τους) γίνεται δωρεάν.

Κατόπιν (με βάση γραπτή προσφορά μας) παραδίδονται με courier, οπουδήποτε στην Ελλάδα, σε ιδιώτες ή σε πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, τοπογράφους και δικηγόρους οι αεροφωτογραφίες αρχείου (από αεροσκάφος ή δορυφόρο) που χρειάζονται για την τακτοποίηση αυθαιρέτου ή δικαστική χρήση (εκτυπώσεις σε φωτογραφικό χαρτί, ψηφιακά αρχεία, metadata, βεβαιώσεις ημερομηνίας συλλογής).

 

Αλλες λύσεις σε σχετικά προβλήματα: Φωτογραμμετρική σάρωση, μεγεθύνσεις, στερεοσκοπική παρατήρηση και Τεχνική Εκθεση Φωτοερμηνείας (και από στερεοζεύγη αεροφωτογραφιών), ορθοφωτομωσαϊκά/ορθοφωτοχάρτες, φωτογραμμετρικά διαγράμματα, γεωαναφορά σε κάθε συστημα συντεταγμένων (π.χ. WGS84 ή ΕΓΣΑ87), τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα εδάφους/επιφανείας και δυνατότητα μεταφοράς όλων των παραπάνω σε Autocad.

 

Γράψτε μας τι χρειάζεστε (ιδίως σημείο & χρονολογίες) στην παρακάτω φόρμα επικοινωνίας (ή σε email), για να έχετε την αντίστοιχη γραπτή προσφορά.

 

 

Επίσης υπάρχει αρχείο με περισσότερες από από 45000 πλάγιες (oblique) αεροφωτογραφίες μας. (Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία, ώστε να ανέβουν σε ειδικό site).

 

Ενδεικτική έγχρωμη δορυφορική αεροφωτογραφία στα 50cm/pixel. Δες κι άλλα δείγματα σε διάφορες αναλύσεις.