Δες ηλεκτρονικά τους δασικούς χάρτες που έχουν ήδη αναρτηθεί στο Κτηματολόγιο, στο παρακάτω link:

http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx