Σήμερα, 21 Ιουνίου έχουμε την πιο μικρή σκιά του έτους. Ευκαιρία για αεροφωτογραφίες με ελάχιστες σκιές.
(Στην Ελλάδα, λόγω θέσης, δεν έχουμε ποτέ μηδενική σκιά).
Korinth-isthmus-canal-aerial-photo