Η κορυφή του Αθω, πάνω από τα σύννεφα, ενώ πετάμε με το CESSNA σε ίδιο ύψος. (6500 πόδια).

Mount Athos aerial view