Δύσκολο ναι, αδύνατο όχι. Ενωση στο post production.

Πάρθηκαν 535 φωτογραφίες και αεροφωτογραφίες από διάφορα ύψη και γωνίες.
Διαλέξαμε 61 για την πρώτη φάση.
Τέσσερις ημέρες επεξεργασίας στις επιμέρους φωτογραφίες. Μία ημέρα για την ένωση, πολλές προσπάθειες με διάφορες παραμέτρους για να βρεθούν οι καλύτερες. Τέσσερις ημέρες διορθώσεις, pixel-pixel, με υλικό από τις υπόλοιπες 474 φωτογραφίες.

Τα αποτέλεσμα είναι μια εντυπωσιακή ενιαία εικόνα 100 mpx, σαν να μην υπήρχε η πεζογέφυρα, 22 δοκοί και 7 σωλήνες πάνω από το σκάμμα.

Δες τη δύσκολη πραγματικότητα (επάνω) και την τελική απόδοση (κάτω).

αεροφωτογράφηση αρχαια

αεροφωτογράφηση αρχαιολογικών εργασιών

Δύσκολο ναι, αδύνατο όχι. Ενωση στο post production.